Uploaded image for project: 'ONE'
 1. ONE
 2. ONE-40696

Report - Velocity - Column view

  XMLWordPrintable

Details

  • Reports
  • BigPicture, BigPicture Enterprise
  • JIRA server, JIRA cloud
  • Hide
   Implementation details - https://wiki.softwareplant.com/display/DOC/Velocity+-+Column+Chart

   Do sprawdzenia:

   1. Elementy ogólne do sprawdzenia (przy każdym przypadku):
   a. kolejność boxów na wykresie - sortowanie po dacie End Date (iteracja od prawej ma najstarszą datę zakończenia)
   b. boxy z przyszłości - na ten moment pokazywane są wszystkie iteracje z przyszłości
   c. możliwość zmiany zespołu w konfiguracji
   d. możliwość schowania iteracji bez ustawionego Capacity w konfiguracji
   e. możliwość przewijania raportu w prawo/lewo jeżeli jest więcej iteracji niż się mieści na raporcie
   f. wizualnie - na dole nazwy iteracji, nad kolumnami wartości, na górze legenda, która się nie chowa przy przewijaniu
   g. tooltipy - na kolumnach, czy są też na nazwach iteracji?
   h. co jak nie ma żadnego zespołu w box lub żadnego box w portfolio (na ekranie wyboru ekranu / boxa)?
   i. co pokaże raport jak się usunie zespół z boxa? co pokaże konfiguracja zmiany zespołu jak się usunie zespół z boxa?

   2. Klasyczny projekt - Agile box z jednym poziomem iteracji:
   a. przy zakładaniu wykresu - powinno być okno z wyborem zespołu
   b. ścieżki pozytywne - musi być zespół, wiele iteracji, iteracje mogą być zamknięte/otwarte, mieć SP lub nie, mieć capacity lub nie
   c. ścieżki negatywne - brak zespołu, brak iteracji, wykres założony na box iteracja
   d. testy pozytywne na box Agile

   3. Projekt dwupoziomowy (SAFe) - SAFe ART
   a. przy zakładaniu wykresu - powinno być okno z wyborem zespołu
   b. ścieżki pozytywne - musi być zespół, wiele iteracji, iteracje mogą być zamknięte/otwarte, mieć SP lub nie, mieć capacity lub nie
   c. wykres dla danego zespołu powinien pokazać iteracje z różnych PI (niezależnie czy PI otwarta czy zamknięta)
   d. ścieżki negatywne - brak zespołu, brak iteracji, wykres założony na box iteracja
   e. testy pozytywne na box PI oraz na box ART

   4. Program dwupoziomowy - Portfolio projektów Agile z jednym poziomem iteracji:
   a. przy zakładaniu wykresu - powinno być okno z wyborem zespołu oraz boxa
   b. ścieżki pozytywne - j.w
   c. ścieżki negatywne - j.w
   d. testy pozytywne na box Agile oraz na box Portfolio
   e. na Portfolio mogą być osobne wykresy tego samego zespołu ale pracującego w różnych projektach Agile w tym Portfolio

   5. Program trzypoziomowy - Portfolio projektów SAFe z dwoma poziomami iteracji i Agile z jednym poziomem iteracji:
   a. przy zakładaniu wykresu - powinno być okno z wyborem zespołu oraz boxa ART lub boxa Agile
   b. ścieżki pozytywne - j.w
   c. ścieżki negatywne - j.w
   d. testy pozytywne na box PI, na box Agile, na box SAFe oraz na box Portfolio
   e. na Portfolio mogą być osobne wykresy tego samego zespołu ale pracującego w różnych projektach SAFe, Agile, PI w tym Portfolio
   Show
   Implementation details - https://wiki.softwareplant.com/display/DOC/Velocity+-+Column+Chart Do sprawdzenia: 1. Elementy ogólne do sprawdzenia (przy każdym przypadku): a. kolejność boxów na wykresie - sortowanie po dacie End Date (iteracja od prawej ma najstarszą datę zakończenia) b. boxy z przyszłości - na ten moment pokazywane są wszystkie iteracje z przyszłości c. możliwość zmiany zespołu w konfiguracji d. możliwość schowania iteracji bez ustawionego Capacity w konfiguracji e. możliwość przewijania raportu w prawo/lewo jeżeli jest więcej iteracji niż się mieści na raporcie f. wizualnie - na dole nazwy iteracji, nad kolumnami wartości, na górze legenda, która się nie chowa przy przewijaniu g. tooltipy - na kolumnach, czy są też na nazwach iteracji? h. co jak nie ma żadnego zespołu w box lub żadnego box w portfolio (na ekranie wyboru ekranu / boxa)? i. co pokaże raport jak się usunie zespół z boxa? co pokaże konfiguracja zmiany zespołu jak się usunie zespół z boxa? 2. Klasyczny projekt - Agile box z jednym poziomem iteracji: a. przy zakładaniu wykresu - powinno być okno z wyborem zespołu b. ścieżki pozytywne - musi być zespół, wiele iteracji, iteracje mogą być zamknięte/otwarte, mieć SP lub nie, mieć capacity lub nie c. ścieżki negatywne - brak zespołu, brak iteracji, wykres założony na box iteracja d. testy pozytywne na box Agile 3. Projekt dwupoziomowy (SAFe) - SAFe ART a. przy zakładaniu wykresu - powinno być okno z wyborem zespołu b. ścieżki pozytywne - musi być zespół, wiele iteracji, iteracje mogą być zamknięte/otwarte, mieć SP lub nie, mieć capacity lub nie c. wykres dla danego zespołu powinien pokazać iteracje z różnych PI (niezależnie czy PI otwarta czy zamknięta) d. ścieżki negatywne - brak zespołu, brak iteracji, wykres założony na box iteracja e. testy pozytywne na box PI oraz na box ART 4. Program dwupoziomowy - Portfolio projektów Agile z jednym poziomem iteracji: a. przy zakładaniu wykresu - powinno być okno z wyborem zespołu oraz boxa b. ścieżki pozytywne - j.w c. ścieżki negatywne - j.w d. testy pozytywne na box Agile oraz na box Portfolio e. na Portfolio mogą być osobne wykresy tego samego zespołu ale pracującego w różnych projektach Agile w tym Portfolio 5. Program trzypoziomowy - Portfolio projektów SAFe z dwoma poziomami iteracji i Agile z jednym poziomem iteracji: a. przy zakładaniu wykresu - powinno być okno z wyborem zespołu oraz boxa ART lub boxa Agile b. ścieżki pozytywne - j.w c. ścieżki negatywne - j.w d. testy pozytywne na box PI, na box Agile, na box SAFe oraz na box Portfolio e. na Portfolio mogą być osobne wykresy tego samego zespołu ale pracującego w różnych projektach SAFe, Agile, PI w tym Portfolio
  • $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_18501"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_18502"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19700"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_18400"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";}
  • Sprint 2021/27, Sprint 2021/28, Sprint 2021/29, Sprint 2022/01 SIW, Sprint 2022/02, Sprint 2022/03
  • PI2022/1
  • 0
  • No
  • 1 day, 58 minutes, 31 seconds
  • 4 weeks, 4 days, 33 minutes, 30 seconds
  • 2 hours, 44 minutes, 38 seconds
  • 1 week, 2 days, 4 hours, 23 minutes, 52 seconds
  • 15 hours, 46 minutes, 2 seconds
  • 11 seconds
  • 7 weeks, 4 days, 7 hours, 35 minutes, 43 seconds
  • $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_21302"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_19201"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19300"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_19301"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";} var cfToHide5 = document.getElementById("rowForcustomfield_19302"); if(cfToHide5){cfToHide5.style.display="none";} var cfToHide6 = document.getElementById("rowForcustomfield_19303"); if(cfToHide6){cfToHide6.style.display="none";} var cfToHide7 = document.getElementById("rowForcustomfield_19204"); if(cfToHide7){cfToHide7.style.display="none";} var cfToHide8 = document.getElementById("rowForcustomfield_19205"); if(cfToHide8){cfToHide8.style.display="none";}

  Description

   After change:

   User can generate a report showing Velocity & Sprint Plan for iterations from the lowest level of the Context Box (for the selected team).

   Visualization -> Column Chart

   Attachments

    Issue Links

     People

      patryk.pesta Patryk Pesta
      marcin.orkiszewski Marcin Orkiszewski
      system.jenkins Jenkins , jerzy.sekula Jerzy Sekula , patryk.pesta Patryk Pesta , system.gerrit Gerrit , kamila.kornatko Kamila Kornatko , patryk.zielinski Patryk Zieliński , rafal.leoniak Rafał Leoniak , marcin.orkiszewski Marcin Orkiszewski
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      2 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: