Uploaded image for project: 'ONE'
 1. ONE
 2. ONE-32904

Reduce memory allocation in task.core domain

  XMLWordPrintable

  Details

  • Team:
   Tree
  • Product:
   BigPicture, BigGantt
  • Host platform:
   JIRA server, JIRA cloud
  • Customer Rank:
   5
  • Internal Description:
   Hide
   watek na slack https://softwareplant.slack.com/archives/CH775G2HL/p1615549578006500
   wedlug przedstawionych danych przez dominika ta zmiana powinna obciac ilosc zaalokowanej pamieci o ~30%
   Show
   watek na slack https://softwareplant.slack.com/archives/CH775G2HL/p1615549578006500 wedlug przedstawionych danych przez dominika ta zmiana powinna obciac ilosc zaalokowanej pamieci o ~30%
  • Hide Fields:
   $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_18501"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_18502"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19700"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_18400"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";}
  • On Roadmap:
   No
  • Hide Fields Design:
   $i18n.getText("admin.common.words.hide")
   $i18n.getText("admin.common.words.show")
   var cfToHide1 = document.getElementById("rowForcustomfield_18501"); if(cfToHide1){cfToHide1.style.display="none";} var cfToHide2 = document.getElementById("rowForcustomfield_18807"); if(cfToHide2){cfToHide2.style.display="none";} var cfToHide3 = document.getElementById("rowForcustomfield_19700"); if(cfToHide3){cfToHide3.style.display="none";} var cfToHide4 = document.getElementById("rowForcustomfield_18400"); if(cfToHide4){cfToHide4.style.display="none";}

   Description

   Reduce memory allocation in task.core domain

    Attachments

     Issue Links

      People

      Assignee:
      igor.szymanczyk Igor Szymanczyk
      Reporter:
      igor.szymanczyk Igor Szymanczyk
      SoftwarePlant People involved:
      jakub.zygmunt Jakub Zygmunt , tomasz.jaskiewicz Tomasz Jaśkiewicz , system.jenkins Jenkins , lukasz.romaniuk Łukasz Romaniuk , katarzyna.rajchert Katarzyna Rajchert , martyna.turowska Martyna Turowska , piotr.rozdeba Piotr Rozdeba , mateusz.wyzinski Mateusz Wyzinski , system.gerrit Gerrit , igor.szymanczyk Igor Szymanczyk
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:
       Start date:
       End date: